Danmarks Ninja Warrior 2015

Danmarks Ninja Warrior 2015

IIn connection with the launch of Channel 5’s new program “Danish Ninja Worrier”, we carried out a major campaign on Town Hall Square in week 36 and at Kgs. Nytorv the following week.
In addition to the major impact formats throughout City Hall, was the 55 m2 large digital screen activated when it was linked to a camera that pedestrians could activate by climbing up the 3 meter long rope and pressing one’s stream button. Immediately after, the picture was posted on the screen and then forwarded to Channel 5’s Facebook Page. “We want to create marketing that is involving and engaging with high impact and creativity and with strong social layer, so we therefore have spread the viral interest on Ninja Warrior on social media,” says Marketing Manager Janne Parving from Discovery Networks Denmark.
The following week opened a challenging obstacle course at Kongens Nytorv. The track was built up on the wall where passers-by could activate a start button, and after completing the 4 obstacles, pushing a buzz button who then stopped the large clock on the screen. The screen showed all participants sometimes with prizes for the week’s fastest.
It all kicked off by the two hosts of the program, Christiane Schaumburg-Müller and Pelle Hvenegaard.
The first section had a super great premiere with extraordinarily high ratings.

City Media A/S · Store Kongensgade 116, 1. Sal · DK – 1264 København K · Tlf.: +45 70 206 205 · E-mail: citymedia@citymedia.dk

Danmarks Ninja Warrior

Danmarks Ninja Warrior 2015

I forbindelse med lanceringen af Kanal 5’s nye program “Danmarks Ninja Worrier”, blev der gennemført en stor kampagne på Rådhuspladsen i uge 36 og på Kgs. Nytorv den efterfølgende uge.

Udover de store impact-formater på hele Rådhuspladsen, blev den 55 m2 store digitalskærm aktiveret, da den var koblet sammen med et kamera, som forbipasserende kunne aktivere ved at kravle opad det 3 meter lange reb og trykke på en buzz’er knap. Umiddelbart efter blev billedet postet på skærmen og derefter videresendt til Kanal 5’s Facebookside. “Vi vil gerne skabe markedsføring, som er involverende og engagerende med høj impact og kreativitet samt med stærke sociale lag, så vi dermed får spredt den virale interesse om Ninja Warrior på de sociale medier”, siger Marketing Manager Janne Parving fra Discovery Networks Denmark.

Den efterfølgende uge blev der åbnet for en udfordrende forhindringsbane på Kgs Nytorv. Banen var opbygget på selve væggen, hvor de forbipasserende kunne aktivere en startknap, og efter at have gennemført de 4 forhindringer, trykke på en buzz’erknap, der så stoppede det store ur på skærmen. Skærmen viste alle deltageres tider med præmier til ugens hurtigste.

Det hele blev skudt i gang af de to værter fra programmet, Christiane Schaumburg-Müller og Pelle Hvenegaard.

Det første afsnit havde en super flot premiere med ekstraordinært høje seertal.